Bakır Ramatı

Hurda bakır, külçe bakır, granül bakır ve buna benzer bir çok ürünün ergitilmesi sonucu, bakır harici maddeler atıl bir şekilde, ergitme fırınlarından çıkarılmaktadır. Çıkan bu atıl maddelerin içinde az miktarda da olsa bakır kalmaktadır. Bu sebepten dolayı bakır ergitme sonucu çıkan bu atıl maddelere bakır ramatı denir.

Bu atıl maddelerin oranı, ergitilen ürünün kalitesine ve bakırın temizliğine göre değişim göstermektedir. Bakır ramatı sadece bakır ergitme sonucu çıkmaktadır. Bakır ramatı genelde yoğunluk farkından dolayı ergimiş bakırın yüzeyinde bulunur. Yüzeyden farklı yöntemler ile alınmaktadır. Bakır ramatı soğuduğunda volkanik kaya görünümü almaktadır. Gözenekli bir yapısı vardır.