Bronz Ramatı

Bronz ramatı hurda bronzların indiksiyon ocaklarında ergitilmesi esnasında, döküm öncesi ergimiş metalin yüzeyinin temizlenmesi sonucu çıkmaktadır. Bronz ramatı, hurda bronz içindeki kirlilik oranından ve ergimiş metalin oksijen ile temas eden yüzey kısımlarında oluşmaktadır. Bronz ramatında bir miktar kalay, çinko ve kurşun vardır. Zaten ergitilen hurda bronzlar da analiz itibari ile bu metalleri barındırmaktadır.