HAZARDOUS WASTE RECYCLING

Tehlikeli atık lisansları mevcut şirketimiz, tehlikeli metal atıklarının alınması ve bu atıkların tekrar geri dönüşümü konusuda da faliyet göstermektedir. Her tehlikeli atığın kendine özgü geri dönüşüm metotları vardır.

Öncelikle bu konuda eğitim almış bilinçli personeller ile geri dönüşüm yapılmalıdır. Tehlikeli metal atıkların geri dönüşümünde en önemli husus ise bu işlemi yaparken ve yaptıktan sonra doğaya zarar verecek hiçbir atık maddenin kalmamasıdır. Şirketimiz yapmış olduğu makina yatırımları ile bu atıkların bertarafında önemli yol katetmiştir.

Şirketimizin ticaretini yapmış olduğu tehlikeli atıklardan bazıları şunlardır,

Cüruflar
Yağlı kablo hurdası
Bakır Çamuru
Tehlikeli Maddeler İçeren İşleme Çamurları
Yağ İçeren Metalik Çamurlar
Yanıcı ve Yayılabilir Metal Köpükler
Tehlikeli Maddeler İçeren Öğütme Parçaları ve Öğüte Maddeleri vb.