SCRAP IMPORT AND EXPORT

​Şirketimiz sektöründe alım ve satımını yaptığı ürünlerin ithalat ve ihracatı konusunda da faaliyet göstermektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hurda alımı yapmakta, İthalatının yanısıra, ülkemizden yurt dışına bir çok demir dışı metal ihraç etmektedir.

Türkiye genelinde sektöründe (hurda bakır) yılardır ihracat birincisi, genel sektörde ise (bakır diğer) ilk on firma arasında bulunan şirketimizin bu anlamda bağlı olduğu ihracat birlikleri tarafından bir çok ödüle layık görülmüştür.

İstanbul Maden ve Metal İhracatçı (İMMİB) Birliği’ne üye şirketimiz ülkemizin ihracatının yoğunlaştığı bu günlerde ülkemize döviz girdisinde de önemli rol oynamaktadır. Şirketimiz Demir ve Demir Dışı Madenlerin ihracatı konusunda çalışmalarına hız vermiş ve bu alanda birçok iş ortağıyla ticarette bulunmuştur.