Copper ingot

Külçe Bakır;
Hurda bakır, bakır ramatı ve bakır cevherinin ergitilerek kalıplara dökülmesi sonucu üretilmektedir. Külçeler analizleri çok farklı ürünlerdir. Ancak bakır külçeler fiyatlandırılırken içeriğindeki bakır oranı esas alınmaktadır. Yani içeriğinde ki bakır oranına göre fiyat değişkenlik göstermektedir.

​Bakır külçelerde dikkat edilmesi gereken hususlar yüzey curufunun olmaması ve içine hileli yabancı empüriteler saklanmaması hususudur. Külçeler bu yüzden analiz edilirken matkap ile delinir ve çıkan talaşlar toplanarak analize gönderilir.