-

Çinko külçe, prinç çubuk ve galvaniz sektörünün ana hammaddesidir. %99,9 saflıkta olmaktadır. Yerli hurdadan üretilen çinko külçelerde analiz %98 oranlarına kadar düşmektedir.

Bakıra %38-40 civarında çinko katıldığında prinç çubuk üretilmektedir. Galvaniz sektöründe de demir vb. metallerin üzerine kaplanan çinko, oksitlenme ve paslanmayı önlemektedir.