Terminal

Elektrik ve elektronikte, "terminal" genellikle elektriksel bağlantı noktalarını ifade eder. Bu bağlantı noktaları, elektriksel akımın bir cihazın içine veya dışına girmesini veya çıkmasını sağlar. Elektronik devrelerde, bileşenlerin bağlantıları için kullanılan metal uçlar, genellikle "terminal" olarak adlandırılır. Örneğin, prizlerin ve fişlerin uçları, elektrik prizlerinin terminal olarak adlandırılmasına yol açar.