ABBAU VERALTETER FABRIKEN

Ormetsan Metal olarak ömrünü tamamlamış, hasarlı ya da çeşitli sebeplerden dolayı yıkılması gereken yapıların, kontrollü yıkımlarını gerçekleştirmekteyiz.
Yıkım işleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ekosistemin korunması açısından yüksek risk taşıyan işler kapsamındadır. Bu nedenle yıkım işleri yapılırken, yasalarda öngörülen ve çalışma şartlarının gerektirdiğiiş güvenliği ile çevre ve insan sağlığı için gerekli tüm tedbirler alınıp, uygulanmalıdır. Yıkım İşleri ciddi sorumluluk gerektirir. Bu sebeple yıkılacak binaların kim tarafından, nasıl yıkılacağına, çıkan malzemelerin nasıl değerlendireleceğine ya da bertarafa gönderileceğine doğru karar verilmeilidir.

Her yapının inşa projesi kendine özgü olduğu gibi, yıkımları da birbirlerinin  aynısı değildir. Yapılar özellikleri nedeniyle farklı riskler taşıyabilir ve bunların yıkımları uzmanlık gerektirir.

Bugüne kadar farklı riskler taşıyan yıkım işlerini gerçekleştiren firmamızın uyguladığı yıkım teknikleri, projelere bağlı detayları ile sunulmuştur.

Ömrünü tamamlamış fabrika yıkımı, artık kullanılamaz hale gelmiş veya güvenlik ve çevre açısından risk oluşturan fabrikaların yıkılma sürecini ifade eder. Eski fabrikalar, zamanla fiziksel yapıları bozulabilir, güvenlik standartlarına uymayabilir veya çevresel sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, bu tür fabrikaların doğru bir şekilde yıkılması önemlidir.

Eski fabrika yıkımı genellikle şu adımları içerir:

1. Planlama ve İzinler: Fabrikanın yıkımı öncesinde, yetkili makamlardan gerekli izinler alınmalı ve yıkım planı yapılmalıdır. Bu plan, yıkım sürecinin nasıl gerçekleşeceğini, atıkların nasıl bertaraf edileceğini ve çevre güvenliğinin nasıl sağlanacağını belirler.

2. Çevresel Değerlendirme: Fabrika sahasında çevresel değerlendirme yapılması önemlidir. Bu, tehlikeli maddelerin varlığını tespit etmeyi ve bu maddelerin güvenli bir şekilde yönetimini sağlamayı içerir.

3. Asbest ve Diğer Zararlı Maddelerin Tespiti: Eski binalarda asbest gibi zararlı maddelerin varlığı olabilir. Bu maddelerin tespiti ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

4. Malzeme Geri Kazanımı: Yıkılan fabrikada kullanılabilir durumda olan malzemeler geri kazanılabilir ve geri dönüşüme yönlendirilebilir.

5. Yıkım Süreci: Fabrikanın yıkımı kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Bu genellikle profesyonel yıkım şirketleri veya uzman ekipler tarafından gerçekleştirilir. Yıkım sürecinde yapı, güvenlik standartlarına uygun olarak aşamalı olarak sökülür veya yıkılır.

6. Atık Bertarafı: Yıkım sırasında ortaya çıkan atıklar uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Tehlikeli atıklar özel tesislerde imha edilmeli ve geri dönüştürülebilir atıklar da uygun geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmelidir.

7. Alanın Rehabilitasyonu: Fabrikanın yıkımı tamamlandıktan sonra, saha temizlenmeli ve çevreye olumsuz etkileri minimize edecek şekilde düzenlenmelidir. Gerekirse arazi rehabilite edilmeli veya yeni kullanım için hazırlanmalıdır.

Eski fabrika yıkımı, çevresel ve insan sağlığı açısından dikkatli bir planlama ve uygulama gerektiren önemli bir işlemdir. Bu nedenle, bu tür yıkım projeleri profesyonel ekipler ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.