SCHIFFSZUSAMMENBRUCH UND SCHROTT

Ormetsan Metal Sanayi hurda metal ticaretinin yanı sıra, gemi söküm faliyetlerinde bulunmakta, İzmir’ in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm tesislerinde, alınan gemileri gerek ortak proje, gerekse fason işçilik ile sökümünü sağlayarak bu sektörde de çalışmalarına devam etmektedir.

Bu sektörde etkin bir şekilde rol alan firma gemi sökümünden çıkan her çeşit hurdayı almaktadır. Gemi sökümden standart analizde çıkan hurdaların yanı sıra özel alaşımda da hurdalar çıkmaktadır.

Kütlesel açıdan büyük parçalar, metal testerelerde istenilen ebatlara kesilip, analizleri yapılıp, sınıflandırılması yapıldıktan sonra dökümcülerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Gemi sökümü ve hurdası, artık kullanılamaz hale gelmiş, emekliye ayrılmış veya atılacak durumda olan gemilerin çeşitli yöntemlerle geri dönüştürülmesi işlemidir. Gemi sökümü, geminin çeşitli parçalara ayrılması ve bu parçaların geri dönüşümü için ayrılması sürecini ifade ederken, hurda gemi, artık işletilemez durumdaki geminin geri dönüşüm için hazır hale getirilmiş hali olarak adlandırılabilir.

Gemi sökümü genellikle şu aşamaları içerir:

1. Değerlendirme ve Hazırlık: Söküm işlemi öncesinde gemi, değerlendirilir ve hazırlık çalışmaları yapılır. Bu aşamada gemideki tehlikeli maddeler tespit edilir ve bertaraf edilir. Ayrıca, geminin geri dönüştürülebilecek parçaları belirlenir.

2. Söküm Süreci: Gemi, geri dönüşüm tesislerine taşınarak parçalarına ayrılır. Genellikle gemi sökümü, elle yapılan geleneksel söküm yöntemleri veya daha modern ve otomatize tesislerde gerçekleştirilebilir. Gemi parçaları metal, cam, ahşap ve diğer malzemelere ayrılır.

3. Atık Yönetimi: Gemi sökümü sürecinde ortaya çıkan atıkların doğru bir şekilde yönetimi büyük önem taşır. Tehlikeli maddelerin bertarafı özel tesislerde yapılırken, geri dönüştürülebilir malzemeler, uygun tesislere yönlendirilir.

4. Geri Dönüşüm: Sökülen gemi parçaları geri dönüşüm tesislerinde işlenir. Metal parçaları, tekrar kullanılabilir hale getirilir ve metal endüstrisine yönlendirilir. Diğer malzemeler de mümkün olduğunca geri dönüştürülerek yeniden kullanılır.

Gemi sökümü, çevre açısından önemli bir konudur, çünkü doğru bir şekilde gerçekleştirilmediğinde çevresel kirliliğe neden olabilir. Bu nedenle, bazı ülkeler gemi sökümü için çeşitli çevresel düzenlemeler ve standartlar belirlemişlerdir. Güvenli ve çevre dostu bir gemi sökümü için gelişmiş tesislerde çalışan eğitimli personel tarafından işlemin gerçekleştirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, gemi sökümü ve hurdası, atılacak durumda olan gemilerin kaynakların geri dönüşümü ve çevresel etkilerin minimize edilmesi amacıyla uygun yöntemlerle işlenmesini sağlar.